Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro budoucí prvňáčky

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 2867x | Zatím neupraveno

Předškoláčky spolu s rodiči zveme na společné setkání

"Klubíčko předškoláků" - středa 12.6.2019 od 15 h v pavilonu

 

 

ZÁPIS - proběhl

PÁTEK 5.4.2019 od 13 do 17 h

SOBOTA 6.4.2019 od 9 do 12 h

 

Žáci po odkladu školní docházky ve školním roce 2018/2019 nastoupí ke školnímu vzdělávání automaticky, protože již byli přijati správním řízením v dubnu 2018.

 

PDF souborOdklad školní docházky (Velikost: 184.91 kB).

 

Informace k zápisu: 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2019. Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad  povinné školní docházky. Při žádosti rodičů o předčasný nástup dítěte do školy (děti narozené po 31. 8. 2013), budou děti přijímány na základě odborného posouzení lékaře nebo psychologa.

 

Rodiče při zápisu předloží doklad totožnosti, rodný list dítěte, doklad o povolení odkladu školní docházky.

 

Zákonný zástupce je ze zákona povinen dostavit se s dítětem školou povinným  k zápisu do 1. ročníku.

 

PDF souborDalší informace k zápisu (Velikost: 514.09 kB)

 

Můžete přinést s sebou předvyplněný Dokumentzápisový lístek (Velikost: 15.99 kB). Zapisujte jméno dítěte dle rodného listu!

 

Vzhledem k avízovanému velkému zájmu je možné vyplněný zápisový lístek poslat e-mailem na reditel@zstynms.cz, a tím se elektronicky předzapsat.

 

Krátké představení ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana  budoucím prvňáčkům

Vím a věřím, že většina rodičů budoucích prvňáčků naši školu dobře zná. Přesto si dovoluji ji v krátkosti představit a přiblížit její vybavení. Navenek architektonicky velmi podařená a prostorná budova skrývá krásné interiéry včetně pódia, 21 kmenových tříd, z nichž jsou již téměř všechny vybaveny dataprojektory. Interaktivními tabulemi je vybaveno 11 z nich včetně několika učeben prvního stupně. Žákům k výuce slouží multimediální učebna obsahující nejen počítače, ale i ostatní běžné ICT vybavení např. scanner, vizualizér, digitální kamery a fotoaparáty, multifunkční laserovou tiskárnu atd. Škola disponuje i další moderní odbornou učebnou výpočetní techniky. Učebna F je vybavena kromě standardního dataprojektoru, vizualizéru k publikaci pokusů žákům i sadou senzorů Pasco, které slouží při fyzikálních pokusech k měření a přenosu hodnot pro okamžité zpracování a prezentaci přes PC, učebna přírodopisu zase mikroskopem s propojením a projekcí přes PC. Nemohu nezmínit výuku jazyků podpořenou naší jazykovou laboratoří s centrálním ovládacím pultem a interaktivní tabulí, jedna naše učebna je vybavena dokonce nejnovějším fenoménem v řadě těchto tabulí a to tabulí dotykovou. Veškeré nadstandardní vybavení si škola pořídila z velké míry realizací několika úspěšných projektů financovaných z EU. V tomto školním roce proběhne realizace dalšího projektu z ROP zaměřeného na modernizaci – tentokráte kompletní obnovu chemické laboratoře, dovybavení dílen a zřízení odloučeného IT pracoviště k vyhodnocování, zpracování a prezentaci pokusů.  V areálu slouží k potřebám výuky venkovní učebna, multifunkční zahrada, sportovní areál a dopravní hřiště. V dohledné době bude široké veřejnosti k dispozici osvětlená školní informační vitrína umístěná v centru města (u OD Bety). Plánujeme i zdokonalení vstupů do školy a hledání možností získání finančních prostředků na modernizaci sportoviště. Nemohu nepřipomenout úspěchy našich sportovců a sportovní třídu, která má na naší škole již dlouholetou tradici, každoroční výstavu výtvarných prací našich mladých výtvarníků, keramický kroužek, individuální logopedickou péči, školní pěvecké sbory 1. a 2. stupně, atd. Za zmínku jistě stojí i velmi dobře fungující, zdravě a chutně vařící útulná školní jídelna s odděleným prostorem pro stravování pedagogů. Vše jmenované je vyprodukováno vysoce kompetentní, obětavou a kreativní prací všech zaměstnanců školy, dlouholetou a záslužnou prací mé předchůdkyně Mgr. Zdenky Meškánové a podtrhnuto především plány do budoucna k dalšímu zlepšování výukového prostředí pro žáky.

 

     Srdečně Vás zveme na náš den otevřených dveří, který se koná ve středu 28.3.2018, při kterém Vám rádi zodpovíme Vaše případné dotazy a provedeme školou. K prohlídce školy a konzultacím budu k dispozici od 8 do 11 h nebo od 13 do 15 h. Poté následují ukázkové hodiny v novém pavilonu. Případné dotazy rád zodpovím i mimo tento termín na telefonu 778 523 164 nebo e-mailem reditel@zstynms.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu a budoucí výbornou spolupráci.

 

Mgr. Miroslav Vašica
ředitel školy

 

Pomůcky pro 1. třídu:

 • desky na sešity A4
 • zásobník na písmenka
 • 2 plnící pera, tužky č. 1. č.2
 • nůžky (kulatý konec)
 • izolepa,štětce (kulatý, plochý)
 • náčrtník A4
 • pastelky
 • modelína
 • tempery (10 barev), vodovky
 • kelímek na výtvarnou výchovu
 • ubrus na výtvarnou výchovu
 • cvičební úbor (tričko, tepláková souprava), cvičky do tělocvičny (ne černá podrážka), sport.
 • obuv na hřiště - vše v látkovém sáčku s tkanicí na stažení - vše označeno jménem
 • papírové kapesníčky - průběžně doplňovat
 • ručník (označený jménem), mýdlo, toaletní papír
 • látkový ubrousek na svačiny - utěrka
 • nápoje k svačině pouze v lahvi z umělé hmoty
 • obuv na přezutí (ne černá podrážka) - nedoporučujeme pantofle

 

Desatero pro prvňáčky:

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznávám barvy.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

Desatero pro rodiče: 

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.