Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Aktuality

Vloženo: 26.5.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 89x | Upraveno: 26.5.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
V rámci projektu Ptáci online, který probíhá při Fakultě životního prostředí ČZU, jsme poslali celou řadu ilustrací do výtvarné soutěže Sýkory do světa.

Vloženo: 8.4.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 1128x | Upraveno: 11.5.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Drazí žáci, jistě jste si několikrát během školního roku říkali, už abych měl volno – kéž by byly prázdniny i my učitelé jsme si občas takto v duchu povzdechli. Nicméně nám už se po Vás stýská a doufáme, že i vy jste si „odpočinuli“, pokud je to v této době možné a dychtíte po návratu do školy. Nejen kvůli Vašim přátelům, ale také se Vám zastesklo po vědomostech a činnostech, které tu pro Vás připravujeme. Abychom si ukrátili vzájemné čekání, připravili jsme pro Vás TVŮRČÍ SOUTĚŽ.

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 1015x | Upraveno: 18.5.2020 | Upravil: Miroslav Vašica
Vážení rodiče, od 25.5.2020 je dána možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně nepovinného charakteru ve škole formou skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici). Složení skupin je po celou dobu neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Na základě předběžného zájmu stanovujeme čas možného pobytu pro žáky na 8 - 15:30 hodin, ranní příchod lze dohodnout přímo s vyučujícím.

Vloženo: 5.5.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 159x | Upraveno: 5.5.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 budou moci do školy za přísně stanovených podmínek od 11.5. 2020 docházet žáci 9. ročníků, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Třídní učitelé již v těchto dnech zajišťují předání informací zákonným zástupcům všech žáků 9. ročníků.

Vloženo: 4.5.2020 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 377x | Upraveno: 5.5.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Poděkování zákonným zástupcům za důvěru v naší ZŠ a zápis svého dítěte. Poděkování zaměstnancům za zvládnutí distanční výuky. Aktuální Informace k obnovení výuky na ŽŠ: od 11.5.2020 - žáci 9. ročníků a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky SŠ od 25.5.2020 - žáci 1. stupně a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin

Vloženo: 8.4.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 162x | Upraveno: 8.4.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Přejeme všem šťastné svátky jara, sladkostí plný dům, zelenou všem krásným snům, s radostí vstříc lepším dnům.

Vloženo: 4.2.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 1120x | Upraveno: 1.4.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Zápis pro školní rok 2020/21 proběhne pouze elektronicky. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven termín od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Rodiče mohou podat žádost elektronicky na formuláři viz. níže nebo doručit poštou nebo osobně na podatelnu školy. V případě nejasností nebo problémů s vyplněním formuláře rádi pomůžeme! Jsme tu pro Vás! Případné dotazy rád zodpoví na 778 523 164 Mgr. Miroslav Vašica, ředitel školy Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Den otevřených dveří je v daném termínu nahrazen možností využití virtuální prohlídky školy http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1018/tyn/tour.html

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 1181x | Upraveno: 18.3.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
Od 11.03.2020 až do odvolání nebudou žáci chodit do školy z důvodu opatření proti novému koronaviru. Vyučující postupně přes tyto webové stránky vkládají podklady pro samostudium žáků!!! Všichni vyučující jednotlivých předmětů a asistenti žáků s IVP poskytují až do odvolání žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím tohoto webu, popř. jinými způsoby on-line komunikace. Zaslané učivo a studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele. Věnujte tudíž zaslaným materiálům pozornost. Sledujte sekce jednotlivých tříd. Děkujeme. Aktuální situaci sledujte na webových stránkách školy, města, případně v celostátním zpravodajství.

Vloženo: 18.2.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 231x | Upraveno: 18.2.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
školní kolo

Vloženo: 7.2.2020 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 259x | Upraveno: 7.2.2020 | Upravil: Marcela Kubátová
čt 6.2.2020

Celkem: 184 článků