Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školní družina

Vloženo: 9.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4169x | Upraveno: 25.8.2021 | Upravil: Marcela Kubátová
Žádáme rodiče, aby nejpozději do 1. 9. 2021 přihlásili děti do školní družiny pouze telefonicky na čísle: 770 170 766 nebo na email: balounovajir@seznam.cz. Rodiče dětí 1. tříd mohou děti osobně přihlásit ve školní družině 1.9.2021.

Je nutné uvést datum nástupu do ŠD, celé jméno dítěte a třídu.

 

PDF souborVzor vyplnění přihlášky do ŠD. (Velikost: 723.3 kB) (Velikost: 723.3 kB)

 

PDF souborDůležité informace pro rodiče - školní družina. (Velikost: 650.01 kB) (Velikost: 652.88 kB)

 

 

 

PDF souborPlán školní družiny (Velikost: 40.05 kB)

 

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do školní družiny:

je otevřeno 5 oddělení pro 150 žáků

 

Přednost mají:

  1. Děti 1.-3. tříd zaměstnaných rodičů
  2. Děti 4. tříd, které dojíždějí
  3. Děti 4. – 5. tříd zaměstnaných rodičů /podle pořadí přihlášení do ŠD/

 

Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. tříd.

 

Ranní družina probíhá od 6.00 do 7.35 h a odpolední od 11.30 do 16.30 h.

 

V naší školní družině se snažíme vyplnit volný čas žáků po vyučování a tím plníme významnou roli při výchově Vašich dětí. Při naší práci se zaměřujeme na mezilidské vztahy, upevňování zdraví a vztah k přírodě. Rozvíjíme u dětí kolektivní myšlení, empatii a vstřícné chování mezi spolužáky.

 

Nabídka činností probíhá podle ŠVP pro školní družinu.  Je rozdělen do jednotlivých měsíců a vždy vystaven na nástěnce před školní družinou.

 

Výhodou naší školy je krásná velká zahrada, kterou využíváme ke sportovním činnostem, pohybovým hrám a soutěžím. Na novém dopravním hřišti v areálu školy se učíme při jízdě na koloběžkách zábavnou formou pravidla silničního provozu.

 

Okolí školy nám poskytuje mnoho možností k vycházkám do lesa, k řece, do parku, poznáváme svoje město a okolí.

 

V týdenní skladbě zaměstnání nezapomínáme na:

  • odpočinek a relaxaci (odpočinek na koberci, četba knihy, poslech CD, společenské a relaxační hry)
  • výtvarnou a pracovní činnost (různé výtvarné techniky, pracujeme s voskem, hlínou, látkou a přírodninami, které si sami nasbíráme)
  • hudební a dramatickou činnost (zpíváme, tancujeme, soutěžíme, rádi hrajeme scénky a pantomimu)
  • přírodovědnou činnost (při vycházkách poznáváme přírodu, učíme se ji chránit a znalosti o ní si rozšiřujeme formou testů, křížovek, pořádáme besedy)
  • sportovní činnost (pohybové a míčové hry, soutěže, turnaje)
  • přípravu na vyučování(hrajeme didaktické hry, pracujeme s knihou a časopisy, navazujeme na znalosti ze školy  a formou soutěží, her a křížovek si je ověřujeme, spolupracujeme s učiteli)

 

 

Doufáme, že pobyt ve školní družině bude pro děti příjemně stráveným časem. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

 

Kolektiv školní družiny.