Kotva
Nepřehlédněte
Společné třídní schůzky k volbě povolání
4.11.2019

středa 6.11.2019 od 15h ve fyzice (zástupci SŠ od 15.45 h)

NERUŠÍ SE!

asistent pedagoga
12.8.2019
Hledáme asistenty pedagoga, informace přímo na reditel@zstynms.cz
nebo tel.: 778 523 164.
Školní akademie pro rodiče a přátele školy
27.6.2019

čtvrtek 27.6.2019

SOKOLOVNA od 16 h

Klubíčko předškoláků
12.6.2019

odpolední setkání předškoláčků, jejich rodičů a učitelů

středa 12.6.2019 od 15 h v pavilonu

Ředitelské volno
13.5.2019

pondělí 13.5.2019

ředitelské volno

nebude otevřena ani družina ani stravovna

 

Projektový den
9.4.2019

Den Země

středa 17.4.2018

podporováno z Oranžového roku

Zápis do 1. ročníku
22.3.2019

Zápis do 1. ročníku

pá 5.4.2019, 13-17 h

so 6.4.2019, 9-12 h

v pavilonu

Den otevřených dveří
28.2.2019
Den otevřených dveří - středa 20.3.2019
je i chemická show - od 10 do 11.30 h a před ukázkovými hodinami
asistent pedagoga
15.2.2019
Hledáme asistenta pedagoga na 0,5 úvazku (20 h/týden), nástup možný ihned.
příloha Deníku Naši prvňáci
23.1.2019
Ve středu 30.1.2019 vyjde příloha Deníku Naši prvňáci, v níž nebude chybět ani foto našich nejmenších kamarádů.
Polední přestávka
10.10.2018

O polední přestávce je možné se připravovat na vyučování v určené třídě po dohodě s vyučujícím vykonávajícím dohled na chodbě.

 

 

 

DDB - harmonogram kurzů, nabroušené brusle
17.9.2018

Do kurzů DDB se podařilo na základě dohody s druhou zúčastněnou ZŠ začlenit všechny zapsané a zaregistrované žáky 1. a 2. ročníků.

Tento pátek začnou jezdit druhé ročníky, po pěti lekcích je vystřídají ročníky první doplněné o část žáků z 2.A.

Rozdělení žáků 2. A bylo nezbytné k zabezpeční dopravy pro všechny zájemce.

Od pondělí 17.9. jsou v šatně 2.A u pí. Drhovské k vyzvednutí nabroušené brusle. Po dohodě s paní učitelkou lze ve škole nechat do pátku.

Děti do bruslí
11.9.2018

Dnes proběhla informační schůzka DDB, rodiče dostali informace o podrobnostech projektu DDB, do kterého se opět naše škola zapojuje.

Kurz začíná pro žáky druhých ročníků v pátek 21.9. po pěti lekcích následuje stejný kurz pro žáky prvních ročníků.

V pátek 14.9. budou ve třídách zveřejněny seznamy účastníků kurzů a náhradníků. Pokud by se z důvodů kapacitních na některého již registrovaného účastníka nedostalo, odpoví na mail potvrzující jeho registraci žádostí o její zrušení.

Naše škola udělá vše pro to, aby se dostalo na většinu zapsaných.

Termín sběru brusí k nabroušení bude oznámen TU taktéž do pátku 14.9.

Vše naleznete v odkazu zde  http://detidobrusli.cz/skolni_rok_2018_2019/

Dnes provázán nově jídelníček a doplněn plán akcí
4.9.2018

Novinky: jídelníček a plán akcí

Spuštění nových webových stránek
3.9.2018

Dnešního dne se nám podařilo spustit pro Vás nový web, který je právě plněn informacemi a aktualitami. Prosíme proto o strpení. Pro překlenutí tohoto přechodného období je v levém spodním rohu tohoto webu ještě odkaz na web starý.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

P2 - Serverovna
28.8.2018
Náhradní zápis
14.6.2018

Více info zde (Velikost: neznámá)

Staré stránky

Mapa webu

Pro rodiče

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 3522x | Upraveno: 2.10.2019 | Upravil: Marcela Kubátová

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Řešení rizikového chování žáků naší školy

 

Vážení rodiče,

 

chápeme, že je pro vás ekonomicky výhodnější si objednávat dovolenou v době školního vyučování.  Nicméně zvažte, zda je vhodné uvolňovat své dítě ze školy v době, kdy jeho nepřítomnost ve vyučování mu způsobí problémy, ať už tím, že bude muset učivo samo dohnat, nebo dopsat závěrečné prověrky a může tak i negativně ovlivnit jeho hodnocení.

 

www.kybersikana.eu

 

Webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům. Obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat. Příkladem pro ně mohou být ilustrační videa. Děti začínají užívat internet v útlém věku, většinou jejich aktivity nepodléhají žádné kontrole. Děti si tak osvojí negativní návyky, kterých se později těžko zbavují, tráví na internetu zbytečné množství času. Často také nepromyšleným jednáním vystavují riziku nejenom samy sebe, ale i své rodiče.
 

Pomůcky pro nový školní rok (Velikost: 306.25 kB)

Školní mléko

Ovoce do škol

Nový školní řád

 

Jména a fotografie žáků
Na našich internetových stránkách zveřejňujeme jména i fotografie šikovných žáků školy. Prosíme proto rodiče těchto žáků, aby se v případě, že s tímto nesouhlasí, obrátili na ředitelství školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen informovat školu o nepřítomnosti první den nejpozději třetí kalendářní den (osobně, telefonicky, e-mailem). Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování do dvou dnů třídního učitele, nad dva dny ředitele školy.

 

Pojištění proti úrazu

Žák je povinen každý úraz ihned nahlásit vyučujícímu. Na dodatečně nahlášený úraz nelze brát zřetel. Pokud rodiče uplatňují odškodnění, vyzvednou si v kanceláři školy Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. Za věci zapomenuté nebo odložené mimo vyhrazená místa nenese škola odpovědnost. Cenné předměty a větší částky peněz by si měl žák uložit u třídního učitele.

 

Mobilní telefon

může mít žák ve škole pod podmínkou, že bude během vyučování vypnutý. Telefon musí mít žák při sobě, nesmí ho odkládat na nestřežená místa nebo ho nechávat v odložené tašce.

 

Provoz školní družiny

je stanoven od 615 do 1630h. Dle vyhlášky města činí měsíční poplatek 60 Kč a je splatný do 5.dne v měsíci. V době prázdnin bude provoz družiny zajištěn pouze tehdy, dosáhne-li počet přítomných alespoň počtu 10.

 

Na výuku Tv

musí mít žák sportovní úbor a vhodnou obuv (jinou do tělocvičny a jinou na hřiště), nesmí mít řetízky, náramky, hodinky, dlouhé nehty.

 

Učebnice

jsou poskytovány i nadále zdarma. Školní potřeby včetně pracovních sešitů hradí rodiče, výjimku tvoří první třídy, kterým školní potřeby hradí stát ve výši 200 Kč. Pracovní sešity budeme nadále objednávat centrálně, abychom rodičům ušetřili práci.

 

Vstup do školy

během dopoledne je umožněn pouze hlavním vchodem použitím domácího elektrického vrátného, uveďte jméno a účel návštěvy.