Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro rodiče

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 12080x | Upraveno: 29.6.2021 | Upravil: Marcela Kubátová

 

PDF souborPomůcky pro nový školní rok (Velikost: 709.17 kB)

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

 

 

 

Desatero pro prvňáčky:

 • Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznávám barvy. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

Desatero pro rodiče: 

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
 

 

PDF souborŘešení rizikového chování žáků naší školy

 

 

Vážení rodiče,

 

chápeme, že je pro vás ekonomicky výhodnější si objednávat dovolenou v době školního vyučování.  Nicméně zvažte, zda je vhodné uvolňovat své dítě ze školy v době, kdy jeho nepřítomnost ve vyučování mu způsobí problémy, ať už tím, že bude muset učivo samo dohnat, nebo dopsat závěrečné prověrky a může tak i negativně ovlivnit jeho hodnocení.

 

www.kybersikana.eu

 

Webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům. Obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat. Příkladem pro ně mohou být ilustrační videa. Děti začínají užívat internet v útlém věku, většinou jejich aktivity nepodléhají žádné kontrole. Děti si tak osvojí negativní návyky, kterých se později těžko zbavují, tráví na internetu zbytečné množství času. Často také nepromyšleným jednáním vystavují riziku nejenom samy sebe, ale i své rodiče.
 

 

PDF souborŠkolní mléko

PDF souborOvoce do škol

Nový školní řád

 

Jména a fotografie žáků
Na našich internetových stránkách zveřejňujeme jména i fotografie šikovných žáků školy. Prosíme proto rodiče těchto žáků, aby se v případě, že s tímto nesouhlasí, obrátili na ředitelství školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen informovat školu o nepřítomnosti první den nejpozději třetí kalendářní den (osobně, telefonicky, e-mailem). Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování do dvou dnů třídního učitele, nad dva dny ředitele školy.

 

Pojištění proti úrazu

Žák je povinen každý úraz ihned nahlásit vyučujícímu. Na dodatečně nahlášený úraz nelze brát zřetel. Pokud rodiče uplatňují odškodnění, vyzvednou si v kanceláři školy Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. Za věci zapomenuté nebo odložené mimo vyhrazená místa nenese škola odpovědnost. Cenné předměty a větší částky peněz by si měl žák uložit u třídního učitele.

 

Mobilní telefon

může mít žák ve škole pod podmínkou, že bude během vyučování vypnutý. Telefon musí mít žák při sobě, nesmí ho odkládat na nestřežená místa nebo ho nechávat v odložené tašce.

 

Provoz školní družiny

je stanoven od 615 do 1630h. Dle vyhlášky města činí měsíční poplatek 60 Kč a je splatný do 5.dne v měsíci. V době prázdnin bude provoz družiny zajištěn pouze tehdy, dosáhne-li počet přítomných alespoň počtu 10.

 

Na výuku Tv

musí mít žák sportovní úbor a vhodnou obuv (jinou do tělocvičny a jinou na hřiště), nesmí mít řetízky, náramky, hodinky, dlouhé nehty.

 

Učebnice

jsou poskytovány i nadále zdarma. Školní potřeby včetně pracovních sešitů hradí rodiče, výjimku tvoří první třídy, kterým školní potřeby hradí stát ve výši 200 Kč. Pracovní sešity budeme nadále objednávat centrálně, abychom rodičům ušetřili práci.

 

Vstup do školy

během dopoledne je umožněn pouze hlavním vchodem použitím domácího elektrického vrátného, uveďte jméno a účel návštěvy.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.