Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Pro rodiče

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 4459x | Upraveno: 2.4.2020 | Upravil: Marcela Kubátová

Zápis do 1. ročníku se koná elektronicky:

od 1.4.2020 do 30.4.2020

 

K zápisu jsou zařazeny děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat všechny děti bez ohledu na spádové oblasti škol!

 

Elektronický zápis lze provést dvěma způsoby:

1/ pomocí veřejného webu informačního systému školy Externí odkazŠkola OnLine

v sekci Výuka - Přihláška do 1. ročníku

Vzhledem k vyhlášeným opatřením a karanténě směřujícím k zastavení šíření koronaviru nebude možné absolvovat zápis ve stanoveném termínu osobně. Proto volíme možnost elektronického předzápisu pomocí tohoto systému.


Po vyplnění a odeslání formuláře je vygenerován automaticky datum a čas dostavení se k zápisu. Tuto informaci považujte vzhledem k současnému stavu za nerelevantní. 

 

nebo

 

2/ žádost o přijetí - Dokumentzápisový list-word (Velikost: 15.99 kB) (Velikost: 15.99 kB) PDF souborzápisový list-pdf, (Velikost: 284.46 kB)

Dokumentžádost o přijetí-word (Velikost: 12.92 kB), PDF souboržádost o přijetí-pdf (Velikost: 191 kB) - lze předvyplnit a poslat elektronicky na reditel@zstynms.cz

V termínu zápisu od 1.4 do 30.4. 2020 je pak nutné žádost potvrdit podpisem, el. podpisem, datovou schránkou nebo jinou cestou dle dohody.

 

3/ pokud přecházíte z jiné školy - Dokumentžádost o přijetí-word (Velikost: 14.86 kB), PDF souboržádost o přijetí-pdf (Velikost: 596.38 kB)

 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky:

Dokumentžádost o odklad-word (Velikost: 12.82 kB), PDF souboržádost o odklad-pdf (Velikost: 260.33 kB)

 

 

Externí odkazKritéria pro přijímání dětí do školní družiny

 

Pomůcky pro 1. třídu:

S nákupem pomůcek nespěchejte, bývá zvykem, že na ně přispěje zřizovatel, většinu pomůcek pak děti dostanou ve škole.

 

- desky na sešity A4
- zásobník na písmenka
- 2 plnící pera, tužky č. 1. č.2
- nůžky (kulatý konec)
- izolepa,štětce (kulatý, plochý)
- náčrtník A4
- pastelky
- modelína
- tempery (10 barev), vodovky
- kelímek na výtvarnou výchovu
- ubrus na výtvarnou výchovu
- cvičební úbor (tričko, tepláková souprava), cvičky do tělocvičny (ne černá podrážka), sport. obuv na hřiště - vše v látkovém sáčku s tkanicí na stažení - vše označeno jménem
- papírové kapesníčky - průběžně doplňovat
- ručník (označený jménem), mýdlo, toaletní papír
- látkový ubrousek na svačiny - utěrka
- nápoje k svačině pouze v lahvi z umělé hmoty
- obuv na přezutí (ne černá podrážka) - nedoporučujeme pantofle

 

Desatero pro prvňáčky:

 • Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Poznávám barvy. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

 

Desatero pro rodiče: 

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím jeho rozumové vnímání.
 10. Své dítě raději pohladím, pochválím za drobné úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří.
 

 

PDF souborŘešení rizikového chování žáků naší školy

 

 

Vážení rodiče,

 

chápeme, že je pro vás ekonomicky výhodnější si objednávat dovolenou v době školního vyučování.  Nicméně zvažte, zda je vhodné uvolňovat své dítě ze školy v době, kdy jeho nepřítomnost ve vyučování mu způsobí problémy, ať už tím, že bude muset učivo samo dohnat, nebo dopsat závěrečné prověrky a může tak i negativně ovlivnit jeho hodnocení.

 

Externí odkazwww.kybersikana.eu

 

Webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům. Obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat. Příkladem pro ně mohou být ilustrační videa. Děti začínají užívat internet v útlém věku, většinou jejich aktivity nepodléhají žádné kontrole. Děti si tak osvojí negativní návyky, kterých se později těžko zbavují, tráví na internetu zbytečné množství času. Často také nepromyšleným jednáním vystavují riziku nejenom samy sebe, ale i své rodiče.
 

PDF souborPomůcky pro nový školní rok (Velikost: 306.25 kB)

PDF souborŠkolní mléko

PDF souborOvoce do škol

Externí odkazNový školní řád

 

Jména a fotografie žáků
Na našich internetových stránkách zveřejňujeme jména i fotografie šikovných žáků školy. Prosíme proto rodiče těchto žáků, aby se v případě, že s tímto nesouhlasí, obrátili na ředitelství školy.

 

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen informovat školu o nepřítomnosti první den nejpozději třetí kalendářní den (osobně, telefonicky, e-mailem). Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování do dvou dnů třídního učitele, nad dva dny ředitele školy.

 

Pojištění proti úrazu

Žák je povinen každý úraz ihned nahlásit vyučujícímu. Na dodatečně nahlášený úraz nelze brát zřetel. Pokud rodiče uplatňují odškodnění, vyzvednou si v kanceláři školy Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. Za věci zapomenuté nebo odložené mimo vyhrazená místa nenese škola odpovědnost. Cenné předměty a větší částky peněz by si měl žák uložit u třídního učitele.

 

Mobilní telefon

může mít žák ve škole pod podmínkou, že bude během vyučování vypnutý. Telefon musí mít žák při sobě, nesmí ho odkládat na nestřežená místa nebo ho nechávat v odložené tašce.

 

Provoz školní družiny

je stanoven od 615 do 1630h. Dle vyhlášky města činí měsíční poplatek 60 Kč a je splatný do 5.dne v měsíci. V době prázdnin bude provoz družiny zajištěn pouze tehdy, dosáhne-li počet přítomných alespoň počtu 10.

 

Na výuku Tv

musí mít žák sportovní úbor a vhodnou obuv (jinou do tělocvičny a jinou na hřiště), nesmí mít řetízky, náramky, hodinky, dlouhé nehty.

 

Učebnice

jsou poskytovány i nadále zdarma. Školní potřeby včetně pracovních sešitů hradí rodiče, výjimku tvoří první třídy, kterým školní potřeby hradí stát ve výši 200 Kč. Pracovní sešity budeme nadále objednávat centrálně, abychom rodičům ušetřili práci.

 

Vstup do školy

během dopoledne je umožněn pouze hlavním vchodem použitím domácího elektrického vrátného, uveďte jméno a účel návštěvy.