Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Provozní řád

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 919x | Zatím neupraveno

Pracovní doba ŠJ 6,00 – 14,30 hod

 

Výdej obědů

  1. obědy jsou vydávány v čase od 11,35 hod do 13,45 hod
  2. strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni ( v oblečení z venku nebo z chemické laboratoře )
  3. strávníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců ŠJ
  4. po dobu oběda je v jídelně pedagogický dozor,který vykonává dohled dle pokynů vedení ZŠ  (Zákon 561/2004 Sb. par. 164 odst.1 )
  5. při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS
  6. jídelna je od 11,00 do 11,30 hod uzavřena z důvodu oběda zaměstnanců ŠJ
  7. obědy je možno odnášet ze školní jídelny pouze z vážných zdravotních důvodů. Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. ( první den nemoci, zlomenina ruky …) ( Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb. par.3odst.4)
  8. školní jídelna zajišťuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2015 sb.

 

Odhlašování obědů

  1. obědy se odhlašují den  předem
  2. v případě nemoci  poskytne ŠJ strávníkům první den nemoci oběd do jídlonosičů

Obědy v době školních prázdnin

Ve školní jídelně se vaří při 10 přihlášených strávnících, cena oběda je stejná, jako v době výuky .

 

( Zákon 561/2004 Sb. par 119 ,117  b) a c) ) Cena obědů

7 - 10 let 23,00 Kč
11 -  14 let 25,00 Kč
15 a více 27,00 Kč
mzdová režie 18,00 Kč ( žákům hradí , v době výuky ,stát )
věcná režie 9,00 Kč ( žákům hradí , v době výuky, stát )
 

( Vyhláška 107/2005 Sb. příloha 2 ) Platby obědů

Strávník se řádně  registruje písemnou přihláškou v ŠJ. Veškeré změny nebo ukončení docházky oznámí rodiče vedoucí ŠJ písemně.

 

Obědy se hradí měsíc dopředu a to vždy od 15 do 25. Platby jsou prováděny inkasem z účtů strávníků  nebo přímou platbou na pokladně banky na účet školy, službou interbanking. Ve školní jídelně se hotově vybírá pouze v naléhavém případě .

 

Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu( to je do 25. dne v předcházejícím měsíci ) , je mu zastaveno stravné .

 

Veškeré předpisy o školním stravování shrnuje Vyhláška č. 107 /2005 Sb. z 25.2.2005 o školním stravování , Zákon 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a Vyhláška 84/2005 Sb

 

ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě doporučen pestrosti stravy. spotřebního koše sledovaných potravin. Základní vyhlášky a  prováděcí předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ

 

Platnost od 1.7.2017                                                      Alena Švecová  vedoucí ŠJ