Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vnitřní řád školní jídelny

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 1655x | Upraveno: 25.8.2021 | Upravil: Marcela Kubátová

Vnitřní řád školní jídelny

 

Pracovní doba ŠJ 6,00 – 14,30 hod

 

Výdej obědů

  1. obědy jsou vydávány v čase od 11,35 hod do 13,45 hod
  2. strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni (v oblečení z venku nebo z chemické laboratoře)
  3. strávníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců ŠJ
  4. po dobu oběda je v jídelně pedagogický dozor,který vykonává dohled dle pokynů vedení ZŠ (Zákon 561/2004 Sb. par. 164 odst.1 )

  5. při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS
  6. jídelna je od 11 h do 11.30 h uzavřena z důvodu oběda zaměstnanců ŠJ
  7. obědy je možno odnášet ze školní jídelny pouze z vážných zdravotních důvodů. Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování (první den nemoci, zlomenina ruky …) -  Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb. par.3odst.4)
  8. školní jídelna zajišťuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2015 sb.

 

Odhlašování obědů

obědy se odhlašují den předem

  1. v případě nemoci poskytne ŠJ strávníkům první den nemoci oběd do jídlonosičů

 

Obědy v době školních prázdnin

Ve školní jídelně se vaří při 10 přihlášených strávnících 

 (Zákon 561/2004 Sb. par 119 ,117  b) a c))

 

Cena obědů

  7 - 10 let         24,00 Kč

11 -  14 let        26,00 Kč

15 a více          28,00 Kč

bezlepková dieta příplatek  1,50 Kč

                                    mzdová režie    28,00 Kč ( žákům hradí, v době výuky, stát)

                                    věcná režie       8,00 Kč  ( žákům hradí, v době výuky, stát)

( Vyhláška 107/2005 Sb. příloha 2 )

 

Platby obědů

Strávník se řádně  registruje písemnou přihláškou v ŠJ. Veškeré změny nebo ukončení docházky oznámí rodiče vedoucí ŠJ písemně.

Obědy se hradí měsíc dopředu a to vždy od 20 do 25. Při výpočtu obědů se odečítají všechny obědy z  minulého měsíce. Platby jsou prováděny inkasem z účtů strávníků  nebo platbou zaslanou z účtu na účet školy- službou interbanking. Ve školní jídelně se hotově vybírá pouze v naléhavém případě .

Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu( to je do 28. dne v předcházejícím měsíci ) , je mu zastaveno stravné .

 

Veškeré předpisy o školním stravování shrnuje Vyhláška č. 107 /2005 Sb.

z 25.2.2005 o školním stravování , Zákon 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a Vyhláška 84/2005 Sb

ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě doporučen pestrosti stravy. spotřebního koše sledovaných potravin. Základní vyhlášky a  prováděcí předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ

 

 

Platnost od 1.7.2021                                                                                                                                                          

Vypracovala: A.Švecová                                                                              Mgr. Miroslav Vašica    

                      vedoucí ŠJ                                                                                    ředitel školy