Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Vnitřní řád školní jídelny

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 2018x | Upraveno: 29.6.2022 | Upravil: Marcela Kubátová

Vnitřní řád školní jídelny

 

Pracovní doba ŠJ 6,00 – 14,30 hod

 

Výdej obědů

  1. obědy jsou vydávány v čase od 11,35 hod do 13,45 hod
  2. strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni (v oblečení z venku nebo z chemické laboratoře)
  3. strávníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců ŠJ
  4. po dobu oběda je v jídelně pedagogický dozor,který vykonává dohled dle pokynů vedení ZŠ (Zákon 561/2004 Sb. par. 164 odst.1 )

  5. při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS
  6. jídelna je od 11 h do 11.30 h uzavřena z důvodu oběda zaměstnanců ŠJ
  7. obědy je možno odnášet ze školní jídelny pouze z vážných zdravotních důvodů. Pokrmy vyrobené ve školní jídelně jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování (první den nemoci, zlomenina ruky …) -  Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb. par.3odst.4)
  8. školní jídelna zajišťuje dietní stravování dle Vyhlášky 17/2015 sb.

 

Odhlašování obědů

obědy se odhlašují den předem

  1. v případě nemoci poskytne ŠJ strávníkům první den nemoci oběd do jídlonosičů

 

Obědy v době školních prázdnin

Ve školní jídelně se vaří při 10 přihlášených strávnících 

 (Zákon 561/2004 Sb. par 119 ,117  b) a c))

 

Cena obědů

Zvýšení ceny obědů od 1.9.2022

Z důvodu 16 % inflace je školní jídelna nucena zdražit obědy o 5,00 Kč, tak aby byla zachována nutriční hodnota obědů.

Strávníci 7 -10 let  nyní 24,00 Kč nová cena od září 29,00

Záloha na  měsíc 22 x 29 = 638,00 Kč

 

Strávníci 11-14 let  nyní 26,00 Kč  nová cena od září 31,00

Záloha na měsíc 22 x 31 = 682,00 Kč

 

 

Strávníci nad 15 let  nyní 28,00 Kč nová cena od září 33,00

Záloha na měsíc 22 x 33 = 726,00 Kč

 

Prosím rodiče o zvýšení limitu na svých účtech.

 

bezlepková dieta příplatek  1,50 Kč

                                    mzdová režie    28,00 Kč ( žákům hradí, v době výuky, stát)

                                    věcná režie       8,00 Kč  ( žákům hradí, v době výuky, stát)

( Vyhláška 107/2005 Sb. příloha 2 )

 

Platby obědů

Strávník se řádně  registruje písemnou přihláškou v ŠJ. Veškeré změny nebo ukončení docházky oznámí rodiče vedoucí ŠJ písemně.

Obědy se hradí měsíc dopředu a to vždy od 20 do 25. Při výpočtu obědů se odečítají všechny obědy z  minulého měsíce. Platby jsou prováděny inkasem z účtů strávníků  nebo platbou zaslanou z účtu na účet školy- službou interbanking. Ve školní jídelně se hotově vybírá pouze v naléhavém případě .

Pokud strávník neuhradí platbu v daném termínu( to je do 28. dne v předcházejícím měsíci ) , je mu zastaveno stravné .

 

Veškeré předpisy o školním stravování shrnuje Vyhláška č. 107 /2005 Sb.

z 25.2.2005 o školním stravování , Zákon 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a Vyhláška 84/2005 Sb

ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě doporučen pestrosti stravy. spotřebního koše sledovaných potravin. Základní vyhlášky a  prováděcí předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ

 

 

Platnost od 1.7.2021                                                                                                                                                          

Vypracovala: A.Švecová                                                                              Mgr. Miroslav Vašica    

                      vedoucí ŠJ                                                                                    ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.