Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada


při Základní škole Týn nad Vltavou, Malá Strana, Žižkova 285

 

 

Výsledky voleb z 2. 10. 2020

Členové školské rady:

1. Jmenovaní Radou města :
 • Karel Moravec
 • Jana Novotná
 • PhDr. Mgr. Martina Sudová

 

2. Z řad rodičů (po volbách 2.10.2020):
 • Ondřej Bouška
 • Věra Kusbachová
 • Radka Pušová

 

3. Z řad pedagogů (po volbách 2.10.2020):
 • Mgr. Marcela Kubátová
 • Mgr. Jana Suchanová
 • Mgr. Lenka Šnorková

 

Informace ke školské radě

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.

 

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další školní rok
 • projednává inspekční zprávy
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,...

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.