Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Přípravná třída pro děti s odkladem - zjištění zájmu

Vloženo: 7.4.2022 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 423x | Upraveno: 3.5.2022 | Upravil: Miroslav Vašica
Operujeme s myšlenkou zřídit na naší škole přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky na rok 2022/23. Činnost v této třídě by byla naplněna přípravou na školní vzdělávání a prevenci školního neúspěchu budoucích prvňáčků - práce dle doporučení PPP.

Pokud u zapsáného prvňáčka uvažujete  podání žádosti o odklad a myšlenka přípravné třídy Vás oslovila, ozvěte se co nejrychleji na  email reditel@zstynms.cz nebo je možné cokoli k této problematice konzultovat na 778 523 164.

Do přípravné třídy ZŠ by bylo možné přijmout všechny děti, které budou mít OŠD pro budoucí školní rok bez ohledu na školu, která o odkladu rozhodla.

Pobyt v přípravné třídě přizpůsobený dětem by trval 4 hodiny denně  a poté následuje pobyt ve ŠD.

 

"Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 5 let, až do zahájení povinné školní docházky. Povinnost předškolního vzdělávání tedy trvá i u dětí s povoleným odkladem školní docházky. Současně však i pro děti s odkladem platí možnost všech způsobů plnění povinného předškolního vzdělávání, tedy i mateřská škola nebo individuální vzdělávání.

Platí tedy, že § 34a odst. 5 školského zákona uvádí, jaké jsou jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání. Jedním z možných způsobů je i plnění v přípravné třídě základní školy. Podmínky, za jakých lze plnit předškolní vzdělávání v přípravné třídě základní školy, jsou uvedeny v § 47 školského zákona.

Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí. Pokud se do přípravné třídy nepřihlásí dostatečný počet dětí, může ředitel požádat zřizovatele o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí podle § 23 odst. 4 školského zákona. Zřizovatel může výjimku povolit za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem."


"Přípravná třída základní školy se nezapisuje do rejstříku škol a školských zařízení, a to ani samostatně (nejedná se o druh školy ani o druh či typ školského zařízení) ani jako jeden z údajů uvedených u dané základní školy (viz ust. § 144 odst. 1 školského zákona). Děti zařazené v přípravné třídě základní školy se nezapočítávají do nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, ani do minimálních počtů žáků školy upravených v ust. § 4 vyhlášky. Z právního pohledu nejsou tyto děti žáky základní školy (nebyly totiž přijaty k základnímu vzdělávání v rámci zápisu k povinné školní docházce)."

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.