Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Diety

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 1664x | Upraveno: 27.8.2020 | Upravil: Marcela Kubátová

Naše školní jídelna je jedna z mála jídelen, které vaří dětem zdravotní diety.Vaříme diety se zřetelem na dané receptury nebo po dohodě s lékařem.

 

Školní jídelna v současné době vaří 3 druhy diet a hlídá alergii na luštěniny.

  1. bezlepkovou dietu
  2. jaterní dietu
  3. diabetickou dietu
  4. intolerance mléka

 

Alergeny v potravinách

Vyznačené alergeny na jídelním lístku najdete na nástěnce vedle kanceláře vedoucí ŠJ a na nástěnce ŠD pod jídelníčkem, dále se můžete telefonicky informovat u vedoucí ŠJ. Alergeny budou značeny příslušným číslem vedle názvu připraveného pokrmu.

 

Tabulku alergenů máte k dispozici na konci tohoto článku a také na výše uvedených nástěnkách.

 

Alena Švecová vedoucí ŠJ

 

 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

 

(EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10)

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představují nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Specifikace alergenů

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není  lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

 

Běžné potravinové alergeny:

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu označení.

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky , broskve, jahody, rajčat, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen. Na jídelním lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly požity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Alena Švecová
vedoucí ŠJ