Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Učební plán

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 3191x | Zatím neupraveno

 

Ročník

Minimum

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

Český jazyk

9

10

10

7

7

5

4

4

5

16

Anglický jazyk

 

 

 

3

3

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

          - - 3 3 6

Matematika

5

5

5

5

5

4

5

4

5

16

Člověk a svět

2

2

2

 

 

 

 

 

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Ikt

        1       1 2

Fyzika

 

 

 

 

 

1

2

2

2

6

Přírodopis

 

 

 

 

 

2

2

2

1

6

Zeměpis

 

 

 

 

 

2

2

2

1

6

Dějepis

 

 

 

 

 

2

2

2

2

6

Výchova k občanství

 

 

 

 

 

1

1

-

1

3

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

1

1

-

-

2

Hudební výchova

1

1

1

 1

 1

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

2

1

1

6

Praktické činnosti

1

1

1

 1

 1

1

1

1

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

VP - Rozšířená Tv

         

2

2

2

2

8

Týdenní dotace povinných předmětů

20

22

22

25

25

29

30

31

32

 

 

Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy

 

Rozšířenou výuku tělesné výchovy ve vzdělávacím programu základní škola je možné zahájit v 6. ročníku. Výjimečně a na základě zvláštního povolení MŠMT lze tak učinit v ročnících nižších, a to pouze v případě zařazení sportů, které to vzhledem ke svému charakteru vyžadují. Pro rozšířenou výuku tělesné výchovy na 2. stupni základní školy je možné využívat časové dotace volitelných předmětů a disponibilních hodin. Ve všech ostatních případech platí učební plán včetně poznámek k němu beze změny.

 

Časovou dotaci všech ostatních předmětů je nutné dodržet alespoň v minimálním časovém rozsahu a předmět je nutné zařadit ve všech ročnících, pro které je stanoven. Předmět praktické činnosti je povinný ve všech ročnících, a to i ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

Další sportovní, ale i jinou vzdělávací činnost lze realizovat v nepovinných předmětech.