Kotva
Nepřehlédněte
Polední přestávka
10.10.2018

O polední přestávce je možné se připravovat na vyučování v určené třídě po dohodě s vyučujícím vykonávajícím dohled na chodbě.

 

 

 

DDB - harmonogram kurzů, nabroušené brusle
17.9.2018

Do kurzů DDB se podařilo na základě dohody s druhou zúčastněnou ZŠ začlenit všechny zapsané a zaregistrované žáky 1. a 2. ročníků.

Tento pátek začnou jezdit druhé ročníky, po pěti lekcích je vystřídají ročníky první doplněné o část žáků z 2.A.

Rozdělení žáků 2. A bylo nezbytné k zabezpeční dopravy pro všechny zájemce.

Od pondělí 17.9. jsou v šatně 2.A u pí. Drhovské k vyzvednutí nabroušené brusle. Po dohodě s paní učitelkou lze ve škole nechat do pátku.

Děti do bruslí
11.9.2018

Dnes proběhla informační schůzka DDB, rodiče dostali informace o podrobnostech projektu DDB, do kterého se opět naše škola zapojuje.

Kurz začíná pro žáky druhých ročníků v pátek 21.9. po pěti lekcích následuje stejný kurz pro žáky prvních ročníků.

V pátek 14.9. budou ve třídách zveřejněny seznamy účastníků kurzů a náhradníků. Pokud by se z důvodů kapacitních na některého již registrovaného účastníka nedostalo, odpoví na mail potvrzující jeho registraci žádostí o její zrušení.

Naše škola udělá vše pro to, aby se dostalo na většinu zapsaných.

Termín sběru brusí k nabroušení bude oznámen TU taktéž do pátku 14.9.

Vše naleznete v odkazu zde  http://detidobrusli.cz/skolni_rok_2018_2019/

Dnes provázán nově jídelníček a doplněn plán akcí
4.9.2018

Novinky: jídelníček a plán akcí

Spuštění nových webových stránek
3.9.2018

Dnešního dne se nám podařilo spustit pro Vás nový web, který je právě plněn informacemi a aktualitami. Prosíme proto o strpení. Pro překlenutí tohoto přechodného období je v levém spodním rohu tohoto webu ještě odkaz na web starý.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

P2 - Serverovna
27.8.2018
Náhradní zápis
13.6.2018

Více info zde (Velikost: 233.65 kB)

Staré stránky

Mapa webu

Učební plán

Vloženo: 5.4.2018 | Zobrazeno: 305x | Zatím neupraveno

 

Ročník

Minimum

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

Český jazyk

9

10

10

7

7

5

4

4

5

16

Anglický jazyk

 

 

 

3

3

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

          - - 3 3 6

Matematika

5

5

5

5

5

4

5

4

5

16

Člověk a svět

2

2

2

 

 

 

 

 

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Ikt

        1       1 2

Fyzika

 

 

 

 

 

1

2

2

2

6

Přírodopis

 

 

 

 

 

2

2

2

1

6

Zeměpis

 

 

 

 

 

2

2

2

1

6

Dějepis

 

 

 

 

 

2

2

2

2

6

Výchova k občanství

 

 

 

 

 

1

1

-

1

3

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

1

1

-

-

2

Hudební výchova

1

1

1

 1

 1

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

2

2

1

1

6

Praktické činnosti

1

1

1

 1

 1

1

1

1

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

VP - Rozšířená Tv

         

2

2

2

2

8

Týdenní dotace povinných předmětů

20

22

22

25

25

29

30

31

32

 

 

Poznámky k modelovému učebnímu plánu vzdělávacího programu základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy

 

Rozšířenou výuku tělesné výchovy ve vzdělávacím programu základní škola je možné zahájit v 6. ročníku. Výjimečně a na základě zvláštního povolení MŠMT lze tak učinit v ročnících nižších, a to pouze v případě zařazení sportů, které to vzhledem ke svému charakteru vyžadují. Pro rozšířenou výuku tělesné výchovy na 2. stupni základní školy je možné využívat časové dotace volitelných předmětů a disponibilních hodin. Ve všech ostatních případech platí učební plán včetně poznámek k němu beze změny.

 

Časovou dotaci všech ostatních předmětů je nutné dodržet alespoň v minimálním časovém rozsahu a předmět je nutné zařadit ve všech ročnících, pro které je stanoven. Předmět praktické činnosti je povinný ve všech ročnících, a to i ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

Další sportovní, ale i jinou vzdělávací činnost lze realizovat v nepovinných předmětech.