Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Statut třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Vloženo: 6.4.2018 | Zobrazeno: 2066x | Zatím neupraveno

Ředitelka Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana v souladu s § 17 Zákona 561 o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon) zřizuje od 1.9.2005 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy – sportovní třídu, s následujícím zaměřením:

 

  1. doplňkový sport: kanoistika
  2. doplňkový sport: judo

 

Třída je určena všem sportovně nadaným žákům a žákyním daného ročníku 2. stupně, kteří mají předpoklady a zájem rozvíjet svůj sportovní talent a všestrannou fyzickou zdatnost, především se zaměřením na uvedené sporty.

 

Vzdělání bude probíhat podle upraveného školního vzdělávacího programu s rozšířením výuky tělesné výchovy na 5 hodin týdně. Učební plán pro 6. – 9. ročník tříd s rozšířenou výukou Tv tvoří samostatnou přílohu.

 

Nedílnou součástí vzdělávání bude výchova k myšlenkám olympionizmu a zásadám fair play.

 

Cílem výuky ve sportovní třídě bude kromě získání všeobecného vzdělání také vytvoření základů pohybových dovedností a všestranné fyzické zdatnosti, které umožní absolventům sportovní třídy aktivní zapojení do vrcholového sportu nebo úspěšný přechod do sportovních tříd na střední škole.

 

V Týně n Vltavou:..............................  
  ____________________
Mgr. Zdenka Meškánová
ředitelka školy