Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Důležité informace před nástupem do školy

Vloženo: 25.8.2021 | Autor: Marcela Kubátová | Zobrazeno: 739x | Upraveno: 31.8.2021 | Upravil: Miroslav Vašica
Žádáme o nekompromisní dodržování níže stanovených opatření. Děkujeme za spolupráci!

Ve školním roce pokračují protiepidemická opatření:

 

  • Testování probíhá 1., 6. a 9. září 2021 neinvazivní antigenní testovací sadou Genrui Bio Tech test (1. roč. se bude testovat 2., 6. a 9.září)

  • Prosíme rodiče žáků, kteří se vrátili v posledních 14-ti dnech před nástupem do školy ze zahraničí, aby tuto skutečnost oznámili do 1.9. třídnímu učiteli a zachovali se následovně: pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR. V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé(země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák nebo zaměstnanec podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

  • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Nutno doložit před prvním testováním třídnímu učiteli!

  • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest – norma FFP2, KN 95 od 15-ti let - po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, svačí a obědvá od ostatních minimálně 1,5 m). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

  • Testovaní žáci nosí ochranu dýchacích cest - norma FFP2, KN 95 od 15-ti let - ve společných prostorech. Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek

  • Žádáme rodiče, aby se snažili maximálně omezit vstup do školy a své požadavky vyřešili telefonicky.