Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Návrat žáků do škol - 3. fáze 17.5.2021

Vloženo: 12.5.2021 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 342x | Zatím neupraveno
Na základě aktualizace mimořádného opatření MZ nastupuje od 17.5.2021 celý první stupeň a druhý stupeň pokračuje v rotační výuce.

- 1. stupeň nastupuje celý, bude se učit dle starého rozvrhu, tedy i s odpoledním vyučováním.
-  družina najíždí na normální provoz
-  testování - 1. stupeň - 1x týdně v pondělí, každá třída ve svém
                     2. stupeň - 2x týdně - pondělí a čtvrtek - provede třídní učitel v kmenové třídě 
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
-  žáci 2. stupně jsou ve svých kmenových třídách
- všichni žáci, kteří nastupují mají automaticky přihlášený oběd