Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Návrat žáků do škol - 1. fáze od 12.4.2021

Vloženo: 7.4.2021 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 1883x | Upraveno: 7.4.2021 | Upravil: Miroslav Vašica
Dle včerejšího usnesení vlády je umožněn návrat žáků 1. stupně od pondělí 12.4.2021 v rotační výuce. V týdnu od 12.4. začínají třídy 1.A,1.B,3.A,3.B,5.B,5.C Ostatní třídy prvního stupně nastupují v týdnu od 19.4. Testování proběhne LEPU testy - popis a instruktážní video níže.

1/ Od pondělí 12.4 se do školy vrací rotačně žáci 1. stupně.
V týdnu od 12.4. začínají třídy 1.A,1.B,3.A,3.B,5.B,5.C
Ostatní třídy prvního stupně nastupují v týdnu od 19.4.
Výše jmenované třídy mají automaticky na týden od 12.4 přihlášené obědy, pokud žák v tomto týdnu nenastoupí, musí si oběd včas odhlásit! TU předají tuto informaci rodičům.

2/ Bezprostředně po příchodu žáků do školy proběhne testování žáků antigenním Lepu testem dle přiloženého návodu, každý pedagog bude mít k ruce asistenta a technického zaměstnance.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Na správnost jejich provedení bude dohlížet pedagog, případně pověřená osoba.
V případě, že žák navštěvuje ŠD, bude testován ihned po jeho příchodu do školy ve ŠD.
Pokud bude zákonný zástupce žáka vyžadovat svou přítomnost při testování, musí mu to být umožněno, ale ve vyhrazeném prostoru mimo třídu s dodržení platných opatření.
Výsledky testů bude pedagog zaznamenávat do připraveného tiskopisu, který předá vždy po testování ZŘ. Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu.

 

Testování se netřeba obávat - viz. instruktážní video s žákyní 3.ročníku, které jsem pro Vás osobně natočil:

https://youtu.be/ATrrJA2gxbo

 

čekání na výsledek - do 15 minut:

https://youtube.com/shorts/3cN_Wz3LMUQ?feature=share

 

oficiální instruktáž výrobce testu:

https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQknc


3/ Pokud má žák příznaky respiračního onemocnění, nesmí být do výuky vpuštěn - informujte rodiče dle přílohy PDF soubor"Kontrolní seznam příznaků covid-19 (Velikost: 407.34 kB)".

4/ Každý žák musí být vybaven minimálně chirurgickou rouškou nebo respirátorem ve více kusech k výměně.

5/ Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

6/ Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

7/ Pedagogičtí zaměstnanci budou testování dle manuálu také dvakrát týdně.

8/ Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit(Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Popřípadě u osob, které již absolvovali podání druhé dávky očkování a od ní již uplynulo 14 dní(doloženo certifikátem MZ).


O případných změnách Vás budeme informovat.

--- 
Mgr. Miroslav Vašica
       ředitel školy

 

Dokumenty:

PDF souborInformace k provozu škol od 12.4.2021 (Velikost: 263.44 kB)

 

PDF souborTestovací diagram (Velikost: 219.98 kB)

 

PDF soubor MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvol. (Velikost: 326.34 kB)

 

PDF souborTestování zaměstnanců ve školách (Velikost: 243.08 kB)

 

PDF souborTestování žáků ve školách (Velikost: 300.48 kB)

 

PDF souborTestování ve školách (Velikost: 707.84 kB)

 

PDF souborNávrat žáků do škol (Velikost: 647.2 kB)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.