Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 841x | Zatím neupraveno
CZ.1.14/2.4.00/34.03249
od 1.1.2015 do 30.6.2015
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Slavnostní otevření laboratoře chemie a jejího speciálního odloučeného pracoviště pro zpracování výsledků.

 

Školní rok se chýlí kvapem ke svému konci a náš projekt s ním. S pomocí partnera projektu Města Týn nad Vltavou se podařilo zdárně ukončit značně zdlouhavé výběrové řízení a klíčové aktivity projektu. Do provozu od nového školního roku vstoupí zmodernizovaná laboratoř chemie s jejím odloučeným speciálním pracovištěm pro zpracování výsledků pokusů. Laboratoř i zmiňované pracoviště bude žákům sloužit především k propojení výuky s praxí a zatraktivnění výuky díky modernímu vybavení. Nechybí zde vizualizér, odstředivka, destilační aparatury, digitální váhy a teploměry, nové laboratorní sklo atd. Současně začnou pracovat žáci s novým vybavením ve školní dílně. Seznámí se s řadou moderního ručního i elektrického náčiní. Vyučující jim bude moci popsat soustruh, vrtačky, brusky, stříkací aparaturu, akušroubovák, atp. Dále z finančních prostředků projektu byly vybaveny dvě učebny 1. stupně moderními dotykovými interaktivními tabulemi a projektory s krátkou projekční vzdáleností. Žáci s tímto typem velmi rádi a dobře pracují, jelikož ovládání je stejné jako na jimi hojně používaných tabletech. Celkové výdaje projektu byly 1 689 749 Kč (dotace z Regionální rady 1 395 414,80 Kč, národní spolufinancování příjemce 246 253,20 Kč).

 

manažeři projektu

 

PDF souborsmlouva s dodavatelem chemických pomůcek

PDF souboroznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_53.html

PDF souborvýzva k podání nabídek - 4. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

upřesnění na základě žádostí - PDF souborPříloha č.1 Specifikace dodávky

PDF souborPříloha č.1 Specifikace dodávky

DokumentPříloha č.2 Krycí list

DokumentPříloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 2. 6. 2015 do 12 h.

 

PDF souborsmlouva s dodavatelem vybavení chemické laboratoře

PDF souborsmlouva s dodavatelem vybavení dílenPDF souborsmlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

PDF souborsmlouva s dodavatelem - rekonstrukce plynuPDF souborsmlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

PDF souboroznámení o výsledku - pro celky b/, c/ a d/

PDF souboroznámení o výsledku pro celek a/ Rekonstrukce rozvodů plynu

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_47.html

PDF souborvýzva k podání nabídek - 3. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

PDF souborPříloha č. 1 Specifikace dodávky

ZIP souborPříloha č. 2 Projektová dokumentace - plynové rozvody

DokumentPříloha č. 3 Krycí list

DokumentPříloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 6. 5. 2015 do 14 h.

 

PDF souborsmlouva s dodavatelem

PDF souboroznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_33.html

PDF souborvýzva k podání nabídek - 2. fáze - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

PDF souborPříloha č.1 Specifikace souborů movitých věcí č. 1 až č. 8

PDF souborPříloha č. 2 Specifikace odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů

PDF souborPříloha č. 3 Plán odloučeného speciálního pracoviště pro chemickou laboratoř a dílny

ZIP souborPříloha č. 4 Projektová dokumentace - plynové rozvody

DokumentPříloha č. 5 Krycí list nabídky

DokumentPříloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 13. 4. 2015 do 9 h.

 

PDF soubordodatek ke smlouvě

PDF souborsmlouva s dodavatelemPDF souborsmlouva s dodavatelem + příloha smlouvy

PDF souboroznámení o výsledku

profil zadavatele - https://zakazky.tnv.cz/contract_display_12.html

PDF souborrozhodnutí o vyhlášení

PDF souborvýzva k podání nabídek - ukončena

přílohy k výběrovému řízení:

PDF souborPříloha č.1 Specifikace souborů movitých věcí č. 1 až č. 8

PDF souborPříloha č. 2 Specifikace odborného žákovského pracoviště pro vyhodnocování pokusů

PDF souborPříloha č. 3 Plán odloučeného speciálního pracoviště pro chemickou laboratoř a dílny

ZIP souborPříloha č. 4 Projektová dokumentace - plynové rozvody

DokumentPříloha č. 5 Krycí list nabídky

DokumentPříloha č. 6 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Nabídky lze podat pomocí elektronického nástroje https://zakazky.tnv.cz nebo písemně na adresu zadavatele do 19. 3. 2015 do 12 h.

 

Stručný popis projektu:

V tomto projektu navazujeme na předchozí projekty z OPVK  v modernizaci vybavení školy a je směřován na obnovu chemických laboratoří, dílen a učeben 1. stupně.

 

Při žádosti vycházíme ze současného stavu a potřeby inovovat chemickou laboratoř i její ostatní zařízení. Současná chemická laboratoř pro praktické samostatné pokusy žáků je z počátku padesátých let minulého století a pro potřeby výuky i z bezpečnostního hlediska již léta nepoužitelná. Její odloučené pracoviště pro zpracování pokusů je v současné době také ke svému účelu nevyužitelné, vybavení tvoří technika stará cca 10 let a tím morálně zastaralá (pořízená z vlastních zdrojů od ČEZ). V projektu bude inovována kompletně chemická laboratoř i její speciální odloučené pracoviště pro výuku chemie a dílen, a to i o nové moderní digitální přístroje - vizualizér, dotyková tabule, notebook a soupravu Pasco, které bezprostředně souvisí s potřebami žáků při zpracování pokusů. V chemické laboratoři bude dostatek míst pro provádění všech chemických experimentů, speciální pracoviště pro zpracování a prezentaci výsledků experimentů bude vybaveno dotykovou tabulí pro prezentaci měření a závěrů pokusů a jako poslední článek experimentů jsou žákovské PC pro konečné zpracování. Dílny budou vybaveny moderním technickým zařízením pro motivaci žáků k manuálním dovednostem a učebním oborům, což je tendence v současném vzdělávání. Při dovybavení dílen čerpáme ze zkušeností při realizaci současného projektu „Aktivní škola“, kde jsme již nové speciální nářadí do výuky začlenili, a v motivaci žáků mělo velký úspěch. Speciální odloučené pracoviště vybavené novou moderní IT technikou bude sloužit k vyššímu využití informačních a komunikačních technologií v rámci ŠVP.

 

Dále bychom chtěli modernizovat vybavení dvou učeben 1. stupně projekční technikou s interaktivní tabulí. Výukové materiály si vyučující vytvářeli v rámci projektu „Nové modulové a inovativní programy – zvýšení kvality ve vzdělávání“, „Moderní škola“ a "Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole".

 

 S Pascem, které obsahuje senzory pro měření i zaznamenávání veličin, má náš pedagogický sbor i žáci velmi pozitivní zkušenosti v oblasti fyziky, kde jsme si fyzikální sadu pořídili za prostředky získané od Nadace ČEZ již v roce 2011. U laboratoře k praktickým pokusům bude zakoupeno kompletně nové vybavení k pokusům a laboratoř bude inovována včetně plynových rozvodů odpovídajících požadavkům na bezpečnost.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.