Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

Vloženo: 11.4.2018 | Zobrazeno: 633x | Zatím neupraveno
MŠMT, OPVK výzva č. 56
CZ.1.07/1.1.00/56.1928

Čtenářské dílny

4.A

Projekt „Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ“ mě i mé žáky velice oslovil. Jako největší přínos spatřuji v tom, že se do něho mohli zapojit všichni žáci bez ohledu na školní výsledky v českém jazyce – literární výchově. Seznámili se tak s různými knihami, úryvky, pasážemi, které byly velice zajímavé a přínosné. Nad všemi těmito přečtenými texty žáci samostatně uvažovali, sdíleli si, co se právě z dané knihy či ukázky dozvěděli. Mohli si i vzájemně v rámci referátů představit své oblíbené přečtené knihy. Tímto je zároveň navnadili do dalšího čtení.

 

Dále se žáci vžili do role autorů knih nebo jejich ilustrátorů. Vyzkoušeli si i hodnocení daných příběhů, vyjádřili se, co se jim zde nejvíce líbilo nebo naopak nelíbilo. Četli si zajímavé pasáže z ukázek vybraných knih, diskutovali o nich, proč si vybrali zrovna tu část, která je například zaujala nebo nějak ovlivnila. Diskutovali, jak na ně kniha působí, jakou má roli v knize dětská ilustrace, zda se jim líbí kniha s ilustracemi barevnými nebo jen kresbami černobílými.

 

            Žáci zvládali v klidu samostatné tiché čtení a navzájem se nerušili. Toto zjištění také velice oceňuji. Myslím si, že čtenářské dílny určitě vzbuzují vyšší zájem o čtení, což je v současné době velice výborný a důležitý poznatek.

 

třídní učitelka

 

8. A

Žáci četli a zpracovávali stejnou knihu od Williama Shakespeara „ Zkrocení zlé ženy“. Žákům byl rozdán pracovní list. Měli si uvědomit rozdíl mezi prózou a dramatem. Měli popsat prostředí (stát, město), ve kterém se děj odehrává, žáci měli napsat, v jakém století se děj odehrává. Žáci si měli všimnout i oděvů, které v tomto státě a v té době nosili měšťanské ženy i muži.

 

Posledním úkolem žáků v této hodině bylo vžít se do role dramatika, napsat scénář a pokusit se, zahrát si tuto hru na jevišti. Žáci byli rozděleni do několika skupin. Každá skupina měla svého režiséra, který dle vytvořeného scénáře rozdělil každému ze skupiny jednotlivé role.

 

Ve své skupině musel „režisér“ s jednotlivými „ herci“ roli nacvičit. V neposlední řadě každá skupina „ herců“ musela scénku předvést na jevišti.   Myslím si, že dramatizace tohoto příběhu žáky nadchla a děti si této hodiny velmi užívaly.

 

vyučující ČJ

 

9.A

Co to vlastně čtenářská dílna je? Je to hodina literatury, kdy žáci část hodiny čtou knížku, kterou si sami vyberou, nebo která je jim doporučena. V další části si povídají o přečteném a zpracovávají úkoly, které se vztahují k textu – obsah, ilustrace, dramatizace, dokončení příběhu, vztahy mezi postavami…. Přes tyto úkoly se učí žáci vnímat text, pracovat s informacemi, jež čtením získali, a tak posilují své čtenářské dovednosti a na konkrétním textu si ověřují teoretické znalosti.

 

Tyto čtenářské dílny probíhají od druhých do devátých tříd. Ale jak rozvíjet zájem o čtení u nejmenších prvňáčků? Deváťáci v rámci svých čtenářských dílen připravili „čtení“ pro své nejmladší spolužáky. Předčítali jim z Kytice českých pohádek. Po té prvňáčky „zkoušeli“ – zjišťovali pomocí připravených otázek, co si naši nejmenší zapamatovali. Na závěr prvňáčci nakreslili ilustraci k pohádce a sklidili velký obdiv od starších kamarádů, které překvapili pěknými obrázky. Hodina se moc líbila, a i když se u deváťáků objevila tréma, tak se chtějí do prvních tříd vrátit s další aktivitou.

 

Tyto dílny nejsou jedinou aktivitou v oblasti podpory čtenářství. Žáci mají možnost si bezplatně půjčovat knihy v žákovské knihovně a objednávat si knihy z nabídkových katalogů několika nakladatelství (Albatros, Fragment, Grada, Mladá fronta) za zvýhodněnou cenu a bez poštovného.

 

vyučující ČJ

 

Jazykový pobyt žáků

More English

 

ZŠ Malá Strana se dlouhodobě snaží zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků. Proto také využívá všech vhodných operačních programů EU.

 

V tomto školním roce se díky výzvě č. 56 tři vyučující cizích jazyků zúčastnily na přelomu září a října dvoutýdenního jazykového kurzu v MLS International College v jihoanglickém Bournemouth. V listopadu pak odjelo čtyřicet vybraných žáků a žákyň druhého stupně na zcela bezplatný sedmidenní zájezd do Anglie. Zde se skvělým způsobem osvědčili jak ve škole, kterou zde navštěvovali, tak v rodinách, kde bydleli, ale i při nákupech a dalších běžných situacích, do nichž se turisté v zahraničí dostávají. Rádi bychom jim proto jménem celého učitelského sboru poděkovali za výbornou reprezentaci naší školy.

 

 Třetí možnost, jak si vylepšit znalosti cizího jazyka, nám poskytla výzva č.57. Díky ní si mohou všichni vyučující cizích jazyků a žáci devátých ročníků procvičovat a zdokonalovat svou znalost cizího jazyka z pohodlí domova díky online kurzu „Blended Learning“.

 

Věříme, že všechny tyto aktivity budou dobrou motivací k dalšímu studiu tohoto světového jazyka.

 

vyučující cizích jazyků

 

8.11 - 14.11.2015

"Cestujeme za zdokonalením se v angličtině a poznáním Londýna a Anglie"

Program:


1. den: odjezd na večer, noční přejezd přes SRN, ranní přes Belgii, Francii
2. den: odpolední přejezd trajektem z Calais do Doveru, procházka po doverských útesech a návštěva Canterbury - město s gotickou katedrálou
3. den: výlet do Oxfordu - staré univerzitní město
4. den: dopoledne výuka
           odpoledne prohlídka Londýna - City of London - trasa prohlídky: St. Paul´s Cathedral, Monument, návštěva Toweru, Tower Bridge, HMS Belfast
5. den: dopolední výuka
           odpoledne výlet do Brightonu - přímořské lázně s podmořským akváriem, Královským palácem a molem
6. den: prohlídka Londýna - City of Westminster - trasa prohlídky: Londýnské oko, parlament, Westminster Abbey, výměna jízdní gardy, Buckighamský palác, Trafalgarské
           náměstí, Piccadilly, muzeum Natural History Museum
           večer průjezd Eurotunelem, noční přejezd přes Francii, Belgii, SRN
7. den: návrat v odpoledních hodinách
 

Anglie

Dne 8.11.2015 přijel do Týna nad Vltavou pro účastníky zájezdu do Anglie moc hezký autobus. Měl pohodlné sedačky, linovou podlahu a klimatizaci. Díky němu se podařilo všem zúčastněným učitelům s dětmi v pořádku a bez problémů dojet k našemu cíli. Řidiči byli moc milí, dokonce nás pochválili za to, že si po sobě hezky uklízíme.

 

Hned první den naše cesta směřovala do Canterbury. Mohli jsme si prohlédnout krásnou katedrálu s okouzlujícími stropy a okny. Většina žáků byla ale štěstím bez sebe, když učitelé oznámili rozchod. Pak už přišel čas jít do autobusu. Ten nás zavezl k místu, kde si nás vyzvedly rodiny. Po celou dobu pobytu se k nám chovali mile a dobře se starali o naše žaludky. Měli jsme tak možnost ochutnat místní speciality. Hodně tu vaří z polotovarů.

 

Druhý den na všechny čekal Oxford. Kdo chtěl, mohl si zaplatit vstup na kolej. Zde se nacházela jídelna, jež dělala inspiraci k filmu Harryho Pottera. Následně pak přišel rozchod a oblíbený shoping. To byl závěr našeho dne.

 

Další ráno výprava vyrazila do školy. Jedna vyučovací hodina trvala dvě hodiny. Pak jsme měli přestávku, která byla půl hodiny a čekala nás další hodina. Myslím, že bylo velmi zajímavé poslouchat a povídat si s rodilými Angličany. Naučila jsem se spoustu nových slovíček, ale také nové věty. Po skončení učení následoval Tower a Tower Bridge. Tady to bylo krásné. Děti si zde pořídily spoustu hezkých fotek a koupili si mnoho suvenýrů.

 

Předposlední den nás opět čekala škola. Tu všichni přežili ve zdraví. Přišel čas se podívat do Brightonu. Tam nás čekalo akvárium. Bylo moc krásné. Viděla jsemspoustu nových živočichů a moc se mi líbila prosklená chodba, kde to vypadalo, jako když jdete přímo po mořském dně. Všude kolem vás plavaly rybičky, žraloci, želvy a jiní tvorové. Po odchodu šla naše skupina k moři, podívat se na molo. Opět přišel rozchod. V této volné chvíli zašlo hodně účastníků na pláž. Někteří si tu dokonce sbírali na památku kameny, jimiž nakonec dokázali naplnit celý pytlík.

 

Poslední den byl asi ze všech nejnáročnější. Zbývala nám prohlídka Londýna. Jako první na řadu přišlo obrovské oko. Krásný výhled bral dech. Pak už jsme se šli podívat na Big Ben, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a Piccadilly. Na závěr přišlo Přírodovědné muzeum, kde byla vystavena nejrůznější zvířátka z pravěkých dob až po současnost. Na jejich prohlídku jsme měli čas 3 hodiny. A to byl konec naší týdenní výpravy. Následoval odjezd domů, kam se většina z nás už těšila (hlavně na český chleba).

 

Eliška Herzová, 9. A

 

Výběrová řízení

PDF souboroznámení o výsledku VŘ

PDF souborsmlouva_učitelé

PDF souborsmlouva_žáci

nabídky lze podávat od 16.7.2015 do 28.7.2015 do 12 h prostřednictvím nástroje EZAK či písemně na adresu zadavatele

výzva k podání nabídky - PDF souborJazykové kurzy a pobyty

DokumentPříloha č. 1 Krycí list

DokumentPříloha č. 2 Čestné prohlášení

 

Naše škola se ochotně zapojila do projektu MŠMT v rámci OP VK. Všichni žáci školy mohou od září nového školního roku zdokonalovat své čtenářské dovednosti v čtenářských dílnách. Knihy pro rozvoj čtenářských kompetencí byly zakoupeny z prostředků projektu a jsou dětem k dispozici nejenom v rámci výuky, ale i prostřednictvím žákovské knihovny. Většina knih je již plně využívána, celkem plánujeme zakoupit cca 700 nových knih aktuálních žákovsky atraktivních titulů, které povedou k motivaci žáků ke čtení. Jelikož se při výběru pomocí čtenářského průzkumu prostřednictvím vyučujících zapojili i samotní žáci v jednotlivých ročnících, bude je čtení jistě bavit.

 

Další myšlenkou a současně i cílem projektu je rozvoj jazykových dovedností žáků a učitelů naší školy. Tři vybraní vyučující AJ úspěšně absolvovali čtrnáctidenní jazykový kurz přímo ve Velké Británii a nabyté vědomosti spolu s kompetencemi k výuce již nyní předávají žákům.  40 vybraných žáků školy absolvuje svůj studijně-jazykový pobyt pod dohledem 4 pedagogických pracovníků školy tamtéž v měsíci listopadu. Studijní pobyty učitelů i žáků jsou stejně jako nákup knih zcela podpořeny z finančních prostředků projektu, jejichž celková hodnota činí 971 301 Kč.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.