Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole

Vloženo: 10.4.2018 | Zobrazeno: 558x | Zatím neupraveno
CZ.1.07/1.1.14/02.0049
1.9.2013 - 31.12.2014
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

Cíle projektu Základní Školy Týn nad Vltavou, Malá Strana „Aktivní škola“ jsou naplněny

     V tomto grantovém projektu, který výrazně přispěl k dalšímu zvyšování úrovně výuky a motivace žáků naší ZŠ jsme kromě výstavby venkovní učebny pořídili další hmotný majetek v hodnotě cca 260 000 Kč. Žáci tak mohou při výuce pracovat s hlasovacím zařízením, které lze libovolně přenášet dle potřeb vyučujícího. Kromě moderního vybavení jsme pořídili i pomůcky pro volitelné předměty a zájmové útvary, mezi nimiž nechybí např. značkové nářadí k údržbě zeleně v našem rozlehlém areálu a v projektu vybudované multifunkční zahradě.

 

K dalším zrealizovaným klíčovým aktivitám projektu patří:

  • financování povinně volitelných předmětů (Informatika, Seminář z přírodovědných předmětů, Seminář z matematiky, Konverzace v AJ) a zájmových útvarů (Informatika a Keramika pro 1. a 2. stupeň, Kreativní tvorba, Počítačová grafika a Angličtina pro nejmenší) po dobu školního roku 2013/2014
  • šest sad výukových materiálů z toho jedna s komponentou ICT a jedna s komponentou životního prostředí
  • Tvořivý den – společné vánoční “tvořeníčko“
  • Beseda pro vycházející žáky školy se zástupci středních škol
  • Den Země – provázání environmentální výchovy se Semencem, o.p.s.
  • Veletrh fyzikálních pokusů – demonstrace jednoduchých fyzikálních pokusů na hale školy (připravili žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky)
  • Jen si děti všimněte – výstava prací žáků naší školy v rámci oslav Dne dětí
  • Černé skládky – viz. další příspěvek
  • Multifunkční zahrada – zvelebení, osázení a vybavení
  • Výroba a umístění ptačích budek do areálu školy i na místní zeleň

 

Celý projekt byl od jeho prvopočátku velmi promyšlený hlavně v dokonalém dopadu na žáky, jejich vzdělávání a samotnou motivaci ke studiu a zlepšení klimatu školy s tím, že veškeré pomůcky a vybavení bude jistě ještě dlouho dobře sloužit současným i budoucím žákům školy.

 

Za kolektiv školy

 

Mgr. Miroslav Vašica

 

ředitel školy

 

Jazykové žákovské projekty

Tvořivý den

Ptačí budky

Beseda pro vycházející žáky školy a jejich rodiče se zástupci středních škol

Den Země

Jen si děti všimněte - pozvánka na vernisáž výstavy

Venkovní učebna

Multifunkční zahrada

Černé skládky

Veletrh fyzikálních pokusů

 

 

ZŠ Malá Strana opět získala prostředky z EU!

V den začátku nového školního roku 1. 9. 2013 začíná naše škola další z projektů OPVK Aktivní škola - podpora, zlepšení kvality vzdělávání a výuky na základní škole

 

v celkové výši 2 121 206,50 Kč, který jí byl v průběhu prázdnin schválen.

 

Projekt slouží k podpoře jazykových, přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí ZŠ a  je zaměřen na zatraktivnění vzdělávání pro žáky školy za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpoříme jejich rozhodování při volbě povolání směrem k perspektivním oborům s uplatněním.

 

Mezi cíle projektu patří rozvoj technických a přírodovědných činností včetně podpory manuální zručnosti. Žáci budou zapojeni v mnoha projektech, kde budou rozvíjet své kompetence. Pro jejich uplatnění v multikulturní společnosti budou podpořeni i v jazykovém vzdělávání. K dosažení cílů bude použita individualizace výuky i její zpestření a zpraktičtění projektovým vyučováním. V mnohých předmětech se bude dle zájmu žáků využívat metoda CLIL – výuka předmětu v cizím jazyce pro osvojení si konverzace, navíc budou zavedeny v některých ročnících i další konverzace v AJ jako volitelné předměty. Žáci budou vedeni ke sblížení a vytvoření pozitivního vztahu k přírodě. Využijeme rozlehlého areálu školy k vybudování venkovní učebny k realizaci nových metod výuky v naší multifunkční zahradě. Budou otevřeny nezpoplatněné zájmové útvary, jejichž aktivity byly voleny na základě průzkumu mezi žáky a podpoří vybrané oblasti. Budou vytvořeny nové vzdělávací materiály a dojde k další modernizaci vybavení školy.

 

Novým i stávajícím žákům naší školy se tímto projektem otevírají další dimenze vzdělávání a naskytují nové šance lepšího budoucího uplatnění v perspektivních pracovních oborech.

 

Zájmové útvary pro žáky naší školy podporované z projektu:

 

název

vedoucí

třídy termín

1

Anglický jazyk - 1.st. EU OPVK

Mgr. Nekolová

1. čt 12.30 -13.15
  Anglický jazyk - 1.st. EU OPVK Mgr. Nekolová 2. čt 13.15 - 14.30

2

Informatika I  EU OPVK

Mgr. Kamarýtová

1. stupeň čt 12 - 13.30

3

Informatika II  EU OPVK

Mgr. Vašica

2. stupeň st 13.45 - 15.15

4

Počítačová grafika EU OPVK

Mgr. Soukup

2. stupeň út 13.45 - 15.15

5

Matematický kroužek EU OPVK

Mgr. Míková

7., 9. st 14 - 15.30

6

Keramický kroužek - I EU OPVK

Mgr. Mikušová,

  st 13 - 14.30

7

Keramický kroužek - II EU OPVK

Mgr. Mikušová

  st 14.30 - 16

8

Kreativní tvorba EU OPVK

Mgr. Branšovská

  st 13.45 - 15.15

 

Školení pedagogických pracovníků pro projekt - listopad 2013:

1/ Zpracování fotografií a videa
      PDF souborZoner Photostudio
      PDF souborMovie Maker - úvod
      PDF souborMovie Maker - úpravy
      PDF souborMovie Maker - nástroje videa
      pro zopakování PDF souborformátování textu

2/ Seznámení s webovou stránkou

3/ ActivInspire-odpovědní systém

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.