Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31.1. 2022

Vloženo: 4.1.2022 | Autor: Miroslav Vašica | Zobrazeno: 381x | Upraveno: 2.2.2022 | Upravil: Miroslav Vašica
Od 31.1,2022 platí - testuje se jednou týdně, popř. první den při nástupu do školy. v případě, že výsledek preventivního antigenního testování žáka ve škole je pozitivní, musí se dle MO Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN podrobit konfirmačnímu PCR testu. Následně musí dodržet žák izolaci určenou KHS - min. 5 dnů od pozitivního PCR, po ukončení izolace musí ve škole nosit roušku nebo respirátor následujících dalších 5 dní. Žáci vracející se po nemoci se nemusí po doložení potvrzení o pozitivním PCR testu(ne starším než 30 dnů testovat). Od pondělí 17.1. bude probíhat testování žáků i zaměstnanců školy již jen jedenkrát týdně a to v vždy v pondělí. Pokud žák nebo zaměstnanec nebude přítomen v pondělí, bude se testovat ihned při při příchodu do školy. Pravidla karantény viz dokument níže. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

PDF souborInformace pro školy k testování platné od 31.1.2022 (Velikost: 164.41 kB)

 

PDF souborScreeningove testovani od 31.1.2022 (Velikost: 450.76 kB)

 

 

PDF souborINFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ OD 17. LEDNA (Velikost: 233.04 kB)

 

 

 

Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:
o Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
o Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
o Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

 

PDF souborInformace pro školy a školská zařízení od 11.1.2020 (Velikost: 193.83 kB)

 

PDF souborLeták pro rodiče (Velikost: 146 kB)

 

PDF souborMimořádná opatření MZČR od 3.1.2022 (Velikost: 221.28 kB)

 

PDF souborMetodický pokyn - trasování ve školách (Velikost: 688.24 kB)

 

PDF souborLeták pro školu (Velikost: 165.28 kB)

 

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ KE
ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022
Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:
Informace o změnách účinných od 3.1.2022
Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je
dostupná ZDE), a to že
o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a
žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek
vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni,
o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu,
o nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci
? v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
o i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném
stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní
formě vzdělávání,
o testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.