Podpora školy formou Šablon pro ZŠ
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002902

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

od 1. 9. 2016 - do 31. 8. 2018

 

V tomto projektu podporujeme:

celkové prostředky: 1 193 660 Kč

 

Čtenářský klub