Badatelské pracoviště pro přírodní vědy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892

od 8. 12. 2017 do 28. 9. 2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je vybudování moderního badatelského pracoviště pro přírodní vědy za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Dále je součástí projektu zajištění požadované konektivity školy, bezbariérovosti a osázení venkovních prostor zelení.

Výběrové řízení:

1/ Stavební úprava badatelny s vybavením, konektivita
            zadávací dokumentace: výzva
                                                příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavební části
                                                příloha č. 2 - Specifikace vybavení badatelny nábytkem a stínící technikou
                                                příloha č. 3 - Specifikace IT techniky
                                                příloha č. 4 - Specifikace IT techniky - software
                                                příloha č. 5 - Specifikace konektivity
                                                příloha č. 6 - Standard konektivity
                                                příloha č. 7 - Specifikace konektivita - software
                                                příloha č. 8 - Krycí list
                                                příloha č. 9 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace