Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

IROP - Badatelské pracoviště pro přírodní vědy

Cílem projektu je vybudování moderního badatelského pracoviště pro přírodní vědy za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků. Dále je součástí projektu zajištění požadované konektivity školy, bezbariérovosti a osázení venkovních prostor zelení. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003892

 

od 8. 12. 2017 do 30. 11. 2018

 

Slavnostní otevření učebny - 25. 10. 2018

 

 

Výběrové řízení:

  1. Stavební úprava badatelny s vybavením, konektivita

    zadávací dokumentace: 

 

PDF souboroznámení o zrušení - část č.3
PDF souboroznámení o vyloučení
PDF souboroznámení o výběru

                    PDF souborvýzva2 - část č.3
               Tabulkapříloha č. 3 - Specifikace IT techniky

                   Dokumentpříloha č. 8 - Krycí list
                   Dokumentpříloha č. 9 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

PDF souboroznámení o výběru

 

2/ Stavební úpravy bezbariérovost a servrovna
             
PDF souborvýzva
                   Tabulkapříloha č.1 - Bezbariérové WC
                   Tabulkapříloha č.2 - Servrovna
                   Tabulkapříloha č.3 - Schodišťová plošina
                   Dokumentpříloha č.4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
                   PDF souborpříloha č.5 - Dokumentace pro stavební povolení - servrovna
                   PDF souborpříloha č.6 - Současný situační plánek WC

PDF souboroznámení o výběru

 

3/ Vybavení přírodopisné a fyzikální
            PDF souborvýzva

                     Tabulkapříloha č.1 - Pomůcky fyzika
                 Tabulkapříloha č. 2 - Stavebnice
                 Tabulkapříloha č. 3 - Pomůcky přírodopis
                 Tabulkapříloha č. 4 - Ptačí budka
                 Dokumentpříloha č. 5 - Specifikace ptačí budka
                 Dokumentpříloha č. 6 - Krycí list nabídky
                 Dokumentpříloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

PDF soubor oznámení o výběru